header

Leelőssy Ádám


PhD Meteorológus, egyetemi adjunktus
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Meteorológiai Tanszék
leeladam@elte.hu

Érdeklődési terület:

légszennyezés-meteorológia
légköri terjedési modellek
légköri radioaktivitás
Python a meteorológiában


Magamról:

Önéletrajz és publikációk
MTMT
Google Scholar
LinkedIn
ResearchGate
Stack Overflow


Ádám Leelőssy


PhD Meteorologist, assistant professor
Eötvös Loránd University
Department of Meteorology
leeladam@elte.hu

Research interest:

air pollution meteorology
atmospheric transport modelling
atmospheric radioactivity
Python in meteorology

CV and publications

Find me on:

Google Scholar
LinkedIn
ResearchGate
Stack Overflow